Hopp til hovedinnhold

Hjerte-karsykdommer


Hjerte- og karsykdommer er en av de viktigste dødsårsakene i Norge og den vestlige verden, og i tillegg årsaken for over halvparten av akuttinnleggelsene i medisinske avdelinger. Mange hjerterelaterte symptomer krever rask avklaring, som brystsmerter, tungpust, hjertebankanfall og besvimelse.

I vurderingen av alvorlighet og hastegrad er sykehistorien, kliniske funn, EKG og ekkokardiografi ofte vesentlig.

For allmennlegene er EKG viktig i oppfølging av diabetikere, hypertensjonspasienter og alle som kommer med pusteplager, brystsmerter eller besvimelser. EKG er også nyttig når risikoen ved kirurgiske inngrep skal bedømmes. Ekkokardiografi blir stadig viktigere for vurderingen av hjertepasienter, og tas i bruk i økende grad.

Vi minner likevel om at teknologien aldri blir mer enn et  supplement til sykehistorien og den kliniske situasjonen, og at funnene må tolkes i forhold til det. En god anamnese er som regel det viktigste.

Åpningstider

Mandag til fredag, Kl 08:00 til 15:30.
epost: postkhp@gmail.com

Adresse

Kristiansand Hjertepraksis Munk
Vestre Strandgate 42 (Haanesgården 6. etasje, samlokalisert med Gynisør), 4612 Kristiansand
mail: postkhp@gmail.com
Offentlig parkering i Christian IVs eller Tordenskjoldsgate.
Vis kart

Kontakt oss

Kristiansand Hjertepraksis Munk
Vestre Strandgate 42, 4612 Kristiansand

Resepsjon: 929 49 214